สาขา

ที่อยู่: โครงการ PP Place หลัง มช. ถนนสุเทพ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200

ที่จอดรถ: ภายในคณะศึกษาศาสตร์และอาคารจอดรถ มช. ถนนสุเทพ หรือ อาคารจอดรถ S1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (สำหรับรถยนต์) พิกัดอาคารจอดรถ   กดลิงค์ Google Map 

เบอร์โทร: 065 705 0905
เวลาเปิด: ทุกวัน 12.00 pm – 19.30 pm